Nagrody miesięcznika "Teatr"

Nagrody: Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza, Nagroda im. Konrada Swinarskiego, Nagroda Specjalna