Meryl Streep reżyserką

Meryl Streep

Meryl Streep planuje stworzyć nowy obraz o dwóch amerykańskich sufrażystkach: Susan B. Anthony i Elizabeth Cady Stanton, które w drugiej połowie XIX wieku promowały prawo kobiet do głosowania poprzez założenie w 1869 roku National Women Suffrage Association (NWSA). Walczyły również o równouprawnienie na polu ekonomii, prawa sądowe dla kobiet (w tym – prawa do rozwodu), prawa reprodukcyjne i dostęp do edukacji.

Obecnie aktorka bierze udział w gromadzeniu funduszy na muzeum Narodowej Historii Kobiet w Waszyngtonie. Wynagrodzenie otrzymane za rolę w Żelaznej Damie przeznaczyła właśnie na ten cel.