Osiągnięcia

Treści

Dodający przyznano 53

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (5 000 punktów)

Dodający przyznano 43

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (15 000 punktów)

Dodający przyznano 23

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (50 000 punktów)

Dodający przyznano 21

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (150 000 punktów)

Weryfikator przyznano 10

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (10 000 punktów)

Weryfikator przyznano 16

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (30 000 punktów)

Weryfikator przyznano 11

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (100 000 punktów)

Weryfikator przyznano 8

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (300 000 punktów)

Komentarze

Komentator przyznano 197

za liczbę napisanych komentarzy (50 komentarzy)

Komentator przyznano 80

za liczbę napisanych komentarzy (250 komentarzy)

Komentator przyznano 22

za liczbę napisanych komentarzy (1 000 komentarzy)

Komentator przyznano 7

za liczbę napisanych komentarzy (3 000 komentarzy)

Ocenianie

Oceniający przyznano 753

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (50 głosów)

Oceniający przyznano 321

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (250 głosów)

Oceniający przyznano 109

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (1 000 głosów)

Oceniający przyznano 34

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (3 000 głosów)

Wiadomości

Redaktor przyznano 15

za liczbę opublikowanych wiadomości (30 wiadomości)

Redaktor przyznano 10

za liczbę opublikowanych wiadomości (100 wiadomości)

Redaktor przyznano 14

za liczbę opublikowanych wiadomości (300 wiadomości)

Redaktor przyznano 6

za liczbę opublikowanych wiadomości (1 000 wiadomości)