Osiągnięcia

Treści

Dodający przyznano 56

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (5 000 punktów)

Dodający przyznano 46

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (15 000 punktów)

Dodający przyznano 25

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (50 000 punktów)

Dodający przyznano 26

za liczbę zdobytych punktów za dodawanie treści (150 000 punktów)

Weryfikator przyznano 11

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (10 000 punktów)

Weryfikator przyznano 19

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (30 000 punktów)

Weryfikator przyznano 13

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (100 000 punktów)

Weryfikator przyznano 8

za liczbę zdobytych punktów sprawdzanie dodanych treści (300 000 punktów)

Komentarze

Komentator przyznano 217

za liczbę napisanych komentarzy (50 komentarzy)

Komentator przyznano 100

za liczbę napisanych komentarzy (250 komentarzy)

Komentator przyznano 26

za liczbę napisanych komentarzy (1 000 komentarzy)

Komentator przyznano 8

za liczbę napisanych komentarzy (3 000 komentarzy)

Ocenianie

Oceniający przyznano 832

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (50 głosów)

Oceniający przyznano 466

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (250 głosów)

Oceniający przyznano 185

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (1 000 głosów)

Oceniający przyznano 60

za liczbę oddanych głosów na filmy i osoby (3 000 głosów)

Wiadomości

Redaktor przyznano 14

za liczbę opublikowanych wiadomości (30 wiadomości)

Redaktor przyznano 10

za liczbę opublikowanych wiadomości (100 wiadomości)

Redaktor przyznano 15

za liczbę opublikowanych wiadomości (300 wiadomości)

Redaktor przyznano 8

za liczbę opublikowanych wiadomości (1 000 wiadomości)