Odznaczeni wróc do osiągnięć

Redaktor przyznano 6

za liczbę opublikowanych wiadomości (1 000 wiadomości)