Odznaczeni wróc do osiągnięć

Redaktor przyznano 8

za liczbę opublikowanych wiadomości (1 000 wiadomości)