Zgłoś film na żubrOFFkę

ŻubrOFFka
to festiwal bez granic, szanujący odmienność oraz różnorodność tak
charakterystyczną dla podlaskiej ziemi, to miejsce spotkań twórców
otwartych na świat, ludzi posiadających poczucie humoru oraz ceniących
naturę i jej wytwor

Logo żubrOFFkiLogo żubrOFFki

Impreza już po raz trzeci rozbłyśnie na festiwalowo – filmowej mapie Polski i Europy. Festiwal cały czas się rozwija. Wręczane w tym roku nagrody uświetnią pamięć znanych, pochodzących z regionu ludzi związanych z filmem: Władysława Starewicza, Dzigi Vertova i Nory Ney. Impreza odbędzie się od 4 do 7 grudnia 2008 w Białymstoku. Pokazy filmowe będą miały miejsce w kinie Forum, natomiast imprezy towarzyszące – w znajdującym się tuż obok klubie Fama.

W 2008 roku przewidziano następujące Konkursy:

Formuła międzynarodowa:

Konkurs OKNO NA WSCHÓD – to konkurs na najlepszy film niezależny z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów leżących na wschód od granicy Polski lub też w przeszłości należących do bloku państw socjalistycznych w Europie Wschodniej. Nazwa konkursu nawiązuje do urokliwych podlaskich okien oraz wyjątkowego położenia naszego miasta pomiędzy Wschodem i Zachodem.

Formuła krajowa:
W tym roku, po raz pierwszy nastąpi podział festiwalu na sekcję filmów amatorskich i studenckich. W obu grupach jury wybierze najlepsze filmy i przyzna Nagrodę KINO OKO za najlepszy film w danej kategorii. Nagroda nawiązuje do osoby Dzigi Vertova, jednego z kamieni milowych światowej kinematografii, czołowego twórcy filmu dokumentalnego (artysta urodził się w Białymstoku i mieszkał tu przez kilkanaście lat swojego życia).

Karta zgłoszeniowa i regulamin znajdują się TUTAJ.


m.
widoczny tu i tam. hasam.