Konia z rzędem temu, kto wytłumaczy mi na czym polega różnica między efektami optycznymi a wizualnymi? ;)