Wytwórnie

  • Biuro Filmowe Ministerstwa Informacji i Dokumentacji RP w Londynie
  • Derrick De Marney Productions (produkcja wykonawcza)
  • Ministry of Information