Paszport "Polityki" przyznawana przez tygodnik "Polityka"

Nagrody: Film, Literatura, Teatr, Muzyka, Plastyka, Estrada, Kreator kultury