Konkurs im. Andrzeja Munka organizowany przez PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi

Nagrody: Nagroda im. Andrzeja Munka