Neil Marshall reżyserem Predators?

Predator

Serwis Bloody Disgusting opierając się na swoim rzekomo 100% wiarygodnym źródle poinformował, że Neil Marshall (Doomsday, Zejście) kończy wstępne rozmowy w sprawie wyreżyserowania Predators dla 20th Century Fox.

Scenariusz napisał Alex Litvak, a Robert Rodriguez w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że nowy film ponownie zostanie osadzony w świecie opanowanym przez predatory i im podobne stwory. Filmowiec dodał:

Chcę spokojnie wejść na plan Predators, podnieść kamerę i nakręcić najfajniejsze ujęcia.


Marcin Moszyk
Say hello to my little friend ;>